28. nóvember 2023

Fossar sjá um víxlaútboð fyrir Símann á morgun

Síminn hf. efnir til útboðs á víxlum á morgun, miðvikudaginn 29. nóvember 2023. Boðnir verða til sölu víxlar í nýjum 6 mánaða flokki SIMINN240605.

Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útboðinu og kynningu þess fyrir hugsanlegum fjárfestum. Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu flötu vöxtum sem tekið er. Víxlarnir eru gefnir út í 20 m.kr. nafnverðseiningum og sótt verður um skráningu þeirra í Kauphöll. Félagið áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.

Ekki er um almennt útboð að ræða. Útboðið er undanþegið gerð lýsingar á grundvelli c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindan flokk skuldaskjals verða birt á vefsíðu félagsins: https://www.siminn.is/umsimann/fjarfestar-siminn.

Skila skal inn tilboðum á netfangið utbod@fossar.is fyrir klukkan 17:00 á morgun, miðvikudaginn 29. nóvember 2023.
Uppgjör viðskipta fer fram miðvikudaginn 6. desember 2023.

Nánari upplýsingar veita:

Ásgrímur Gunnarsson
Markaðsviðskipti
Fossar fjárfestingarbanki
Sími: 522 4000
Netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is.

Óskar Hauksson
Fjármálastjóri Símans hf.
Netfang: oskarh@siminn.is.