8. janúar 2024

Fossar óska eftir umsóknum í starf regluvarðar

Fossar fjárfestingarbanki hf. óskar eftir umsóknum í starf regluvarðar. Leitað er eftir framsýnum einstaklingi sem hefur faglegan metnað, frumkvæði og reynslu af regluvörslu hjá fjármálafyrirtæki.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Mótun stefnu sviðsins.
 • Ábyrgð á greiningum og mati á hlítingaráhættu.
 • Ráðgjöf við innleiðingu á lögum og reglum.
 • Eftirlit með viðskiptum með fjármálagerning.
 • Eftirlit með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 • Ráðgjöf til starfsfólks við túlkun laga og reglna.
 • Ábyrgð á fræðslu til starfsfólks og stjórnar.
 • Samskipti við stjórnvöld og hagaðila.

 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 • Reynsla á sviði regluvörslu hjá fjármálafyrirtæki.
 • Góð greiningar- og ályktunarhæfni.
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni og reynsla að miðla upplýsinga á aðgengilegan hátt í ræðu og riti á íslensku og ensku.
 • Geta til að vinna sjálfstætt og taka ákvarðanir undir álagi.

Fossar fjárfestingarbanki hf. þjónustar innlenda og erlenda fjárfesta á sviði miðlunar fjármálagerninga, fyrirtækjaráðgjafar og eignastýringar. Fossar leggja mikla áherslu á fagmennsku, árangur og traust. Starfsmenn Fossa eru reyndir sérfræðingar með viðamikla reynslu á bæði innlendum og erlendum fjármálamörkuðum.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 16. janúar nk.

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu og upplýsingar um árangur sem viðkomandi hefur náð og telur að nýtist í starfi.

Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Margrét Stefánsdóttir (margret@vinnvinn.is).