6. október 2023

Fossar gera samning um viðskiptavakt við Amaroq Minerals Ltd.

Fossar fjárfestingarbanki hefur undirritað samning við Amaroq Minerals Ltd. um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum félagsins.

Fossar hafa skuldbundið sig til að leggja fram bæði reglubundin og fyrirsjáanleg kaup- og sölutilboð í hlutabréf félagsins í viðskiptakerfi Kauphallarinnar, á hverjum viðskiptadegi, bæði áður en Kauphöllin opnar og á meðan viðskipti eiga sér stað.

Fjárhæð kaup- og sölutilboða skal vera að lágmarki 50.000 kr. að nafnvirði á gengi sem Fossar ákveða. Slíkt tilboð skal þó ekki víkja meira en 5% frá síðasta skráðu viðskiptaverði í Kauphöllinni. Verðbil kaup- og sölutilboða skal ákvarðað með hliðsjón af verðskrefatöflu Kauphallarinnar eins og hún er hverju sinni, á þann veg að verðbil verði sem næst 1,5% en þó ekki lægra en 1,495%. Þó skal Fossum vera heimilt að setja fram kaup- og sölutilboð með lægra verðbili en að framan greinir við sérstakar aðstæður, t.d. í tengslum við breytingar á verðskrefatöflu Kauphallarinnar.

Samningurinn tekur gildi 6. október 2023 og er ótímabundinn með 14 daga uppsagnafresti.

Nánari upplýsingar veitir:

Rúnar Friðriksson
Sími: 522-4000
Netfang: runar.fridriksson@fossar.is