12. júní 2023

Fossar sjá um víxlaútboð fyrir Haga á miðvikudaginn

Hagar hf. efna til útboðs á víxlum á miðvikudaginn 14. júní 2023. Boðnir verða til sölu víxlar í nýjum fimm mánaða flokki HAGA231214.

Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útboðinu og kynningu þess fyrir hugsanlegum fjárfestum. Útboðið verður með hollenskri aðferð, þ.e. öll samþykkt tilboð bjóðast fjárfestum á hæstu flötu vöxtum sem tekið er. Víxlarnir eru gefnir út í 20 m.kr. nafnverðseiningum og sótt verður um skráningu þeirra á Nasdaq Iceland. Félagið áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum.

Tilboðum, þar sem fram koma upplýsingar um nafnverð og flata vexti, skal skilað til Fossa fjárfestingarbanka hf. fyrir kl 17:00 á miðvikudaginn 14. júní á netfangið utbod@fossar.is.

Uppgjörsdagur er fimmtudagurinn 22. júní 2023 sem er jafnframt gjalddagi 1.080 m.kr. víxilsins HAGA230622 og verður niðurstaða útboðsins tilkynnt eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.

Ekki er um almennt útboð að ræða, og er þátttaka í útboðinu aðeins heimil aðilum sem teljast hæfir fjárfestar og hafa verið flokkaðir sem fagfjárfestar skv. 13. tl. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021 eða teljast viðurkenndir gagnaðilar. Útboðið er undanþegið gerð lýsingar á grundvelli a, c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og 1. mgr. 3. gr. laga nr. 14/2020 um sama efni. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu víxlaflokksins og töku víxlanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins: https://www.hagar.is/fjarfestar/skuldabrefautgafa/

Nánari upplýsingar veita:

Ásgrímur Gunnarsson
Fossar fjárfestingabanki
Sími: 522-4011
Netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is

Guðrún Eva Gunnarsdóttir
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga
Netfang: geg@hagar.is